Arrangementer

Der er tradition for en række faste arrangementer i årets løb, så som  Ålegilde, Grillhygge, Familiade, Julefrokost og Julemiddag, samt mange mindre arrangementer. Ved de store arrangementer har vi flot opbakning fra både pårørende,  personale og frivillige.  Alle arrangementer er gratis for beboerne. Pårørende betaler for mad. Vores dygtige køkkenpersonale står for maden til vores aftenarrangementer og vi gør meget ud af tema, bordpynt, bordplaner, sang og hygge. Kom og vær med!

Af hensyn til bordplaner, vil være en STOR hjælp for os at tilmeldingsfristerne bliver overholdt, tilmeldingen skal ske til køkkenet.