Røde Kors Hjemmet er tilkyttet den kommunale ergoterapi, som vi kontakter ved behov for hjælpemidler.