For at benytte husets fysioterapeut foregår det enten via henvisning fra læge eller lign. eller ved egenbetaling.