Gæster er velkomne til at spise med. For at hjælpe køkkenet skal maden helst bestilles dagen før, dog 2 dage før i weekenden.

Se priser i cafeteriet eller her på siden.

Gæster betaler ikke for kaffe og brød for/- eller eftermiddag. Dette gælder dog ikke ved fødselsdage, hvor bestilling af kage og betaling er nødvendig.