Hvis du opholder dig udenfor huset i mindst et døgn og du eller dine pårørende melder fra i køkkenet (fx. ved familiebesøg, sygehusophold m.m.), får du kostpengene refunderet for det antal hele døgn, du har været fraværende.