Boligadministrator

Boligerne administreres af et boligselskab, som tager sig af tegning af lejekontrakten, opkrævning af indskud og husleje m.v. Ved fraflytning er det ligeledes boligselskabet, der refunderer den del af indskuddet, der ikke skal bruges til renovering af boligen.

Boligselskabets navn og adresse er:       

dinesen & partnere a/s 

Odensevej 53 – 5600  Faaborg

tlf. 6261 3075 – fax 6261 3076

e-mail: info@dinpar.dk