Hvis du har behov for hjælpemidler, kan du i samarbejde med personale ansøge ergoterapeuterne.