Forventninger til de pårørende

Vi håber, de pårørende har forståelse for, at beboerne på ældrecentret stadig har brug for deres støtte, og at der er opgaver, som personalet ikke kan forventes at klare:

  • De pårørende bedes skrive numre i beboernes tøj.
  • Vi forventer, at pårørende kan ledsage/deltage ved en beboers lægebesøg, speciallægebesøg eller hospitalsindlæggelse, hvis dette bliver aktuelt.
  • Vi kan ikke påtage os at pudse beboernes sølvtøj m.m., ej heller at pynte stuerne ved højtider.
  • Vi forventer, at gæster rydder op efter sig, f.eks. tømmer askebægeret og vasker op.

 

Kontakten til pårørende

Pårørende, venner og bekendte er altid velkomne til at komme på besøg og i øvrigt tage del i livet på Røde Kors Hjemmet.

Medarbejderen har følgende forventninger hertil.

  • At man vil indgå i et positivt samarbejde.
  • At medarbejderne og deres faglige viden bliver respekteret.
  • At man stiller spørgsmål, hvis der er uklarheder, der ønskes belyst eller drøftet.
  • At man drager samme omsorg for sine pårørende som tidligere – eksempelvis i forbindelse med besøg, oprydning, tøj, økonomi, læge og tandlægebesøg m.v.
  • At man deltager i pårørendeaftener og andre arrangementer for beboerne.