Du kan beholde din egen læge, såfremt denne bor inden for en afstand af 15 km. Der kan endvidere søges dispensation, hvis lægen bor længere end 15 km. væk.

Samarbejde med læge, sygehus m.v.

Personalet må ikke give eller indhente oplysninger om dit helbred til eller fra lægen, sygehuset m.v., med mindre du (eller eventuelt dine pårørende) forinden har givet personalet lov til det.

Ved indflytning vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.