Hjælp til rengøring ydes i den udstrækning, du ikke selv er i stand til at klare opgaven.

I situationer med meget fravær blandt personalet kan vi undtagelsesvis blive nødt til at se ”lidt stort” på rengøringen, da beboernes pleje kommer i første række.