Røde Kors Hjemmets opgave er at udføre og udvikle ydelse af høj kvalitet til de borgere, som er visiteret hertil. Det betyder, at vi til enhver tid kan varetage borgernes behov for en egnet bolig, pleje, omsorg, praktisk bistand, træning og aktivitet.

Idégrundlaget fortæller, hvorfor Røde Kors Hjemmet er her, og hvilken opgave Røde Kors Hjemmet har i samfundet.