Som beboer på Røde Kors Hjemmet får du en primær kontaktperson, som er den, der fortrinsvis vil hjælpe dig i det daglige med dine ønsker og behov.

Samarbejdsbog

Ved indflytningen vil kontaktpersonen bede dig om, evt. sammen med dine pårørende, at fortælle din livshistorie og skrive den ned.

Livshistorien og pleje-/omsorgsplanen skal styrke kendskabet til dig, og hjælpe os i vores fælles planlægning af din hverdag, så den bliver i overensstemmelse med dine tidligere vaner og nuværende ønsker.